Dataset: Waterschappen Nuts-Overheidsdiensten (INSPIRE geharmoniseerd)

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform INSPIRE. De dataset bevat de volgende INSPIRE objecten:  ElectricityCable, EnvironmentalmanagementFacility, Manhole, SewerPipe en TelecommunicationsCable.

Omschrijving

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform INSPIRE. De dataset bevat de volgende INSPIRE objecten: ElectricityCable, EnvironmentalmanagementFacility, Manhole, SewerPipe en TelecommunicationsCable.