OGC API’s

Om ruimtelijke data toegankelijker te maken, ook voor moderne web ontwikkelaars, zijn er door het Open Geospatial Consortium (OGC)Link naar een externe pagina nieuwe standaarden ontwikkeld, de OGC API’s. De OGC API’s bieden voor PDOK en haar gebruikers veel voordelen.

Voordelen voor gebruikers

De OGC API’s zijn gebaseerd op moderne REST API’s. Deze nieuwe standaard leunt op de opgedane kennis en ervaring van de bestaande OGC Web Service-standaarden (WMS, WMTS, WFS, WCS…) en bieden geo-professionals de voordelen die ze gewend zijn. Ook voor niet-geo professionals met weinig GEO/GIS ervaring geven de OGC API’s de mogelijkheid om eenvoudig aan de slag te kunnen met ruimtelijke data. Het voordeel van OGC API’s is dat ze aansluiten op wereldwijde standaarden, waardoor ze vergelijkbaar te gebruiken zijn als andere API’s buiten het geo-domein. OGC API’s geven sneller inzicht in de bruikbaarheid van de API’s en onderliggende data. OGC API’s hebben zoals andere websites (bijvoorbeeld zoekmachines) de mogelijkheid de data sneller vindbaar en toegankelijker te maken.

De OGC API roadmap

PDOK verwerkt dagelijks miljarden bevragingen van gebruikers. De bij PDOK aangeboden data wordt volgens standaarden generiek en automatisch verwerkt, waarna het aangeboden wordt aan gebruikers. Om die reden zijn de OGC standaardenLink naar een externe pagina toegepast en in onze verwerking eenduidig opgenomen.

De OGC API roadmap en de definitieve status van uitgebrachte specificaties zijn de leidraad voor de verwerking en realisatie bij PDOK, draft versies zijn zoveel mogelijk toegepast. Vindt er een update plaats? Dan controleren wij de specificatiewijzigingen en passen noodzakelijke veranderingen toe.

Welke OGC API’s zijn al beschikbaar?

Op 12 september 2023 lanceerde PDOK tijdens Grote Geodata Experience de Vector Tiles via OGC API’s voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)Link naar een externe pagina en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)Link naar een externe pagina. Deze zijn volledig conform genoemde specificatie gerealiseerd.

PDOK werkt continu aan verbetering van het platform en de kwaliteit van de geleverde services en API’s. Behalve de BGT en de BAG heeft PDOK de ambitie om OGC API’s voor alle data-aanbieders beschikbaar te stellen. Hiervoor wordt het platform voldoende geautomatiseerd en zullen ook de OGC API’s voldoen aan de gestelde performance- en kwaliteitscriteria zoals nu aangeboden wordt (zie ook PDC voor aanbieders en afnemersLink naar een externe pagina). Ook ontwikkelingen van andere OGC API specificaties, waaronder de OGC API Features en OGC API 3D Geovolumes , zijn onderdeel van de toekomstige ambitie van PDOK.