(OGC) Webservices - PDOK

Dataset: Provinciale Monumenten - Provincies (INSPIRE geharmoniseerd)

Enkele provincies kennen naast rijks- en gemeentelijke monumenten ook provinciale monumenten. De panden, maar ook dijken, grenspalen en gemeenteoverschrijdende objecten zijn opgenomen op een provinciale monumentenlijst.

(OGC) Webservices

Deze dataset bevat verschillende soorten (OGC) webservices. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Provinciale Monumenten - Provincies (INSPIRE geharmoniseerd) WMS

Enkele provincies kennen naast rijks- en gemeentelijke monumenten ook provinciale monumenten. De panden, maar ook dijken, grenspalen en gemeenteoverschrijdende objecten zijn opgenomen op een provinciale monumentenlijst. De lijst is samengesteld door de Provinciale Staten van de provincie en heeft twee verschillende functies: - Panden kunnen zo vanuit de provincie beschermd worden. - De lijst dient als basis voor subsidie toezeggingen. Dit bestand bevat informatie conform de INSPIRE dataspecificaties voor beschermde gebieden. Raadpleeg voor meer detailinformatie het bronbestand van de desbetreffende provincie. Meer gedetailleerde informatie voor de beschermde gebieden in de afzonderlijke provincies is te vinden in de beschrijving van de provinciale bestanden over dit onderwerp.

Provinciale Monumenten - Provincies (INSPIRE geharmoniseerd) WMS
Type wms
URL https://service.pdok.nl/provincies/provinciale-monumenten/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata