OGC API’s

Om ruimtelijke data toegankelijker te maken, ook voor moderne web ontwikkelaars, zijn er door het Open Geospatial Consortium (OGC)Link naar een externe pagina nieuwe standaarden ontwikkeld, de OGC API’s. De OGC API’s bieden voor PDOK en haar gebruikers veel voordelen.

Voordelen voor gebruikers

De OGC API’s zijn gebaseerd op moderne REST API’s. Deze nieuwe standaard leunt op de opgedane kennis en ervaring van de bestaande OGC Web Service-standaarden (WMS, WMTS, WFS, WCS…) en bieden geo-professionals de voordelen die ze gewend zijn. Ook voor niet-geo professionals met weinig GEO/GIS ervaring geven de OGC API’s de mogelijkheid om eenvoudig aan de slag te kunnen met ruimtelijke data. Het voordeel van OGC API’s is dat ze aansluiten op wereldwijde standaarden, waardoor ze vergelijkbaar te gebruiken zijn als andere API’s buiten het geo-domein. OGC API’s geven sneller inzicht in de bruikbaarheid van de API’s en onderliggende data. OGC API’s hebben zoals andere websites (bijvoorbeeld zoekmachines) de mogelijkheid de data sneller vindbaar en toegankelijker te maken.

De OGC API roadmap

PDOK verwerkt dagelijks miljarden bevragingen van gebruikers. De bij PDOK aangeboden data wordt volgens standaarden generiek en automatisch verwerkt, waarna het aangeboden wordt aan gebruikers. Om die reden zijn de OGC standaardenLink naar een externe pagina toegepast en in onze verwerking eenduidig opgenomen.

De OGC API roadmap en de definitieve status van uitgebrachte specificaties zijn de leidraad voor de verwerking en realisatie bij PDOK, draft versies zijn zoveel mogelijk toegepast. Vindt er een update plaats? Dan controleren wij de specificatiewijzigingen en passen noodzakelijke veranderingen toe.

Welke OGC API’s zijn al beschikbaar?

Op 12 september 2023 lanceerde PDOK tijdens Grote Geodata Experience de Vector Tiles via OGC API’s voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daarna is ook voor de Bestuurlijke Gebieden (BRK) Vector Tiles beschikbaar gesteld en is de 3D Basisvoorziening in 3D GeoVolumes gerealiseerd.

Op 21 mei 2024 is de bevragingsservice voor de BGT in OGC API Features gerealiseerd en toegevoegd aan de landingspagina van de BGT. Zowel de Vector Tiles, de 3D GeoVolumes en de Features zijn volledig conform specificaties gerealiseerd en voldoen tevens aan de Nederlandse API strategie en de API design Rules.

PDOK werkt continu aan verbetering van het platform en de kwaliteit van de geleverde services en API’s. Behalve de BGT en de BAG heeft PDOK de ambitie om OGC API’s voor alle data-aanbieders beschikbaar te stellen. Met de realisatie van OGC API’s voor de bij het Kadaster in beheer zijnde Basisregistraties (BAG, BGT, BRT en BRK) wordt het dataplatform verder geautomatiseerd en geoptimaliseerd om aan de gestelde performance- en kwaliteitscriteria te voldoen (zie ook PDC voor aanbieders en afnemers).