Dataset: BGT Terugmeldingen

De dataset BGT Terugmeldingen bevat recente meldingen op informatie uit Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).