Dataset: Basisregistratie Topografie (BRT) Terugmeldingen BRT

De BRT Terugmeldingenservice bevat recente (terug) meldingen op informatie uit de Basisregistratie Topografie (BRT) waarover twijfel bestaat.