Oude services Geomorfologische kaart en Kaderrichtlijn Water Actueel niet meer beschikbaar

Per vandaag is de oude WMS van de dataset Geomorfologische Kaart (GMM) van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) niet meer beschikbaar. Zie ook het oude nieuwsbericht over de update van deze service.  
De huidige service is beschikbaar via https://service.pdok.nl/bzk/bro-geomorfologischekaart/wms/v2_0?request=getcapabilities&service=WMS.
Andere services van deze dataset zijn ongewijzigd gebleven. 

Van de dataset Kaderrichtlijn Water Actueel zijn de services niet meer beschikbaar. Dit zijn de volgende URL's:
WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/kaderrichtlijnwateractueel/wms/v1_0?service=WMS&request=GetCapabilities
WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/kaderrichtlijnwateractueel/wfs/v1_0?service=WFS&request=GetCapabilities
ATOM:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/kaderrichtlijnwateractueel/atom/v1_0/index.xml