Vooraankondiging uitschakelen oude TOP10NL viewservices en watermerk

Per 31 augustus 2022 schakelt PDOK de oude TOP10NL viewservices uit. Vanaf 15 augustus 2022 zal PDOK een watermerk plaatsen op de vervallen viewservices, zodat het ook voor afnemers bekend zal zijn dat er gebruik gemaakt wordt van verouderde services.

U bent daarvan op de hoogte gebracht in dit nieuwsbericht: https://www.pdok.nl/-/de-top10nl-wms-en-wmts-services-zijn-vernieuwdLink naar een externe pagina.

Zodra u overstapt op de vernieuwde TOP10NL services dan bieden deze u:

  • de meest actuele data en de meest recente visualisatieregels.
  • één laag per objectklasse i.p.v. losse lagen voor punten, lijnen en vlakken.
  • een verbeterde en stabiele performance.
  • een aansluiting op een up-to-date infrastructuur.

Voor meer informatie kijkt u op de datasetpagina van de TOP10NL via deze link: https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-topografie-brt-topnlLink naar een externe pagina