Dataset: Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL

TOPNL bestanden zijn objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De TOPNL bestaat uit: TOP10NL, TOP50NL, TOP100NL, TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL.

Omschrijving

TOPNL bestanden zijn objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus.
Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De bestanden zijn uniform, consistent en bovendien landsdekkend. Dit betekent dat u ze als basis kunt gebruiken voor heel Nederland.
TOPNL bestanden zijn opgebouwd uit verschillende topografische elementen in het GML formaat en als Geopackage. In een geografisch informatie systeem is het mogelijk op de informatie te bekijken en te bewerken.

Meer informatie over de verschillende bestanden kan gevonden worden op de productpagina’s van het Kadaster:

TOP10NL
TOPNL
TOPnamen
TOPgrenzen

De view en downloads die beschikbaar worden gesteld zijn op basis van de stand van november 2021.