Dataset: Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL

TOPNL bestanden zijn objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De bestanden zijn uniform, consistent en bovendien landsdekkend. Dit betekent dat u ze als basis kunt gebruiken voor heel Nederland.

 

Omschrijving

TOPNL bestanden zijn objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De bestanden zijn uniform, consistent en bovendien landsdekkend. Dit betekent dat u ze als basis kunt gebruiken voor heel Nederland.

De TOPNL bestaat uit verschillende schaalniveaus en zijn afzonderlijk beschreven en te bevragen/downloaden via PDOK

 • TOP10NL (schaal 1:5.000 tot en met 1:25.000)
 • TOP50NL (schaal 1:25.000 tot en met 1:75.000)
 • TOP100NL (schaal 1:75.000 tot en met 150.000)
 • TOP250NL (schaal 1:150.000 tot en met 1:350.000)
 • TOP500NL (schaal 1:350.000 tot en met 1:750.000)
 • TOP1000NL (schaal 1:750.000 tot en met 1:1.500.000)

Voor een heldere presentatie van de TOP10NL via een opgemaakte kaart kunt u de TOP10NL opvragen via webservices door middel van een WMS en WMTS (zie ook de pagina met meer informatie over de mogelijkheden van de webservices).Link naar een externe pagina

Alle TOPNL schaalniveaus zijn beschikbaar via een kaartselectiefunctionaliteit waarmee naast een landelijke download ook een deelselectie (gebieden of objecttypes) gedownload kunnen worden (als GML).

Voor het automatisch aanroepen en downloaden van de landelijke download en/of een deelselectie (gebieden of objecttypes) kan er gebruik gemaakt worden van de API’s.

Ook zijn de TOPNL downloads beschikbaar via een Atom downloadservice waar zowel de meeste actuele versie als voorgaande jaren te vinden zijn als Geopackage en GML.

Actualiteit

Het Kadaster actualiseert de onderliggende data van deze producten via PDOK ieder jaar in 5 fases: in februari, april, juni, september en november komt steeds een ander levergebied aan de beurt.

Wanneer welke levergebieden aan de beurt komen, ziet u in het document Planning LevergebiedenLink naar een externe pagina.

Opbouw TOPNL

TOPNL is opgebouwd uit verschillende topografische elementen. In het bestand kunt u de volgende objectklassen raadplegen:

 • wegdeel
 • spoorbaandeel
 • waterdeel
 • gebouw
 • terrein
 • inrichtingselement
 • reliëf
 • hoogte
 • registratief gebied
 • geografisch gebied
 • plaats
 • functioneel gebied
 • plantopografie

Bekijk meer informatie over de opbouw van TOPNL in de BRT catalogus en productspecificatiesLink naar een externe pagina.

Overige BRT datasets

Naast de eerder genoemde TOPNL datasets (meerdere schalen) zijn ook de volgende BRT datasets bij PDOK te vinden: