Webservices BRO tranche 2 beschikbaar

Bij PDOK zijn per heden nieuwe webservices in productie genomen voor de BasisRegistratie Ondergrond (BRO).

Deze basisregistratie wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt in vier tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan.

Tranche 2 is sinds 1 januari 2020 in werking.
Op dit moment moet u de bijbehorende registratieobjecten uit tranche 2 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren en gebruiken.

De webservices van de volgende BRO Registratie Objecten worden nu aangeboden:

  • Wandonderzoeken (SFR)
  • Geotechnische Booronderzoeken (BHR-GT)
  • BRO Bodemkaart (SGM)
  • GeoTop Model Download (GTM)
  • Regis II Model Download (HGM)
  • Digital Geologisch Model (DGM)

De nieuwe geo-services zijn vanaf nu beschikbaar. De data van Wandonderzoeken en Geotechnische Booronderzoeken moeten door de bronhouders verplicht vanaf 1-1-2020 worden aangeleverd. Vanaf dit moment zal er dus steeds meer data beschikbaar komen.

Deze geo-informatie wordt geserveerd via de koppelvlakken WMS en/of Download (ATOM-feed).