Atom Downloadservices - PDOK

Dataset: Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL

TOPNL bestanden zijn objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De bestanden zijn uniform, consistent en bovendien landsdekkend. Dit betekent dat u ze als basis kunt gebruiken voor heel Nederland.

ATOM Downloadservice

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

TOPNL Landelijke download (Geopackage en GML)

Download de TOPNL als Geopackage en/of GML (actueel en historie) via de Atom downloadservice (verzameling van de verschillende TOPNL datasets).

TOPNL Landelijke download (Geopackage en GML)
Type Atom
Download Download TOPNL

TOP namen

TOPnamen is een digitaal gegevensbestand met geografische namen (toponiemen). Het bestand vermeldt alle toponiemen die op een kaartserie voorkomen, aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort.

TOP namen
Type Atom
Download Download de TOPnamen
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata