Atom Downloadservices - PDOK

Dataset: Begrenzingen van vergunde ontgrondingsgebieden voor zand- en grindwinning (INSPIRE geharmoniseerd)

Het Provincie bestand bevat gegevens over de grenzen van vigerende vergunningen voor ontgronding binnen het INSPIRE thema 'Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden'.

ATOM Downloadservice

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Begrenzingen van vergunde ontgrondingsgebieden voor zand- en grindwinning (ATOM)

Het Provincie bestand bevat gegevens over de grenzen van vigerende vergunningen voor ontgronding binnen het INSPIRE thema 'Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden'.

Begrenzingen van vergunde ontgrondingsgebieden voor zand- en grindwinning (ATOM)
Type Atom
Download Download de Begrenzingen van vergunde ontgrondingsgebieden voor zand- en grindwinning (INSPIRE geharmoniseerd)
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata