Dataset: Begrenzingen van vergunde ontgrondingsgebieden voor zand- en grindwinning (INSPIRE geharmoniseerd)

Het Provincie bestand bevat gegevens over de grenzen van vigerende vergunningen voor ontgronding binnen het INSPIRE thema 'Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden'.

Omschrijving

Het Provincie bestand bevat gegevens over de grenzen van vigerende vergunningen voor ontgronding binnen het INSPIRE thema 'Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden'.