Atom Downloadservices - PDOK

Dataset: BRO Digitaal Geologisch Model (DGM)

BRO Digitaal Geologisch Model (DGM) is een 3D-lagenmodel dat de ondergrond van Nederland tot ongeveer 500 meter onder NAP in blokken van 100 x 100 meter weergeeft. Er zijn ook uitschieters in DGM tot circa 1.200 meter. Het model geeft aan uit welke lithostratigrafische lagen de ondergrond bestaat. Er wordt aangegeven tot welke formatie de laag behoort.

ATOM Downloadservice

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

BRO Digitaal Geologisch Model (DGM) ATOM

DGM is een 3D-lagenmodel dat de ondergrond van Nederland tot ongeveer 500 meter onder NAP in blokken van 100 x 100 meter weergeeft. Er zijn ook uitschieters in DGM tot circa 1.200 meter. Het model geeft aan uit welke lithostratigrafische lagen de ondergrond bestaat. Er wordt aangegeven tot welke formatie de laag behoort.

In DGM worden de lagen op basis van verschillen in lithologie en andere eigenschappen ingedeeld in lithostratigrafische eenheden. Het model maakt de opbouw en samenhang van die lithostratigrafische eenheden inzichtelijk. Deze eenheden verwijzen naar de Nomenclator. In de Nomenclator staat aanvullende informatie en eigenschappen van de verschillende lithostratigrafische eenheden. Met onzekerheidskaarten wordt inzicht gegeven in de gemodelleerde lagen. Ook bevat DGM de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen die bij het maken van het model zijn gebruikt.

BRO Digitaal Geologisch Model (DGM) ATOM
Type Atom
Download Download de BRO Digitaal Geologisch Model (DGM)
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata