Dataset: BRO Digitaal Geologisch Model (DGM)

BRO Digitaal Geologisch Model (DGM) is een 3D-lagenmodel dat de ondergrond van Nederland tot ongeveer 500 meter onder NAP in blokken van 100 x 100 meter weergeeft. Er zijn ook uitschieters in DGM tot circa 1.200 meter. Het model geeft aan uit welke lithostratigrafische lagen de ondergrond bestaat. Er wordt aangegeven tot welke formatie de laag behoort.

Omschrijving

DGM is een 3D-lagenmodel dat de ondergrond van Nederland tot ongeveer 500 meter onder NAP in blokken van 100 x 100 meter weergeeft. Er zijn ook uitschieters in DGM tot circa 1.200 meter. Het model geeft aan uit welke lithostratigrafische lagen de ondergrond bestaat. Er wordt aangegeven tot welke formatie de laag behoort.

In DGM worden de lagen op basis van verschillen in lithologie en andere eigenschappen ingedeeld in lithostratigrafische eenheden. Het model maakt de opbouw en samenhang van die lithostratigrafische eenheden inzichtelijk. Deze eenheden verwijzen naar de Nomenclator. In de Nomenclator staat aanvullende informatie en eigenschappen van de verschillende lithostratigrafische eenheden. Met onzekerheidskaarten wordt inzicht gegeven in de gemodelleerde lagen. Ook bevat DGM de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen die bij het maken van het model zijn gebruikt.

Voor welk gebruik geschikt?

Het DGM-model is geschikt voor geologische en geologisch gerelateerde vraagstukken. Het model is landsdekkend. Ook het IJsselmeer, de Waddenzee en andere binnenwateren zijn meegenomen in het model. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in DGM opgenomen.

De gebruiksschaal voor DGM varieert van landelijk tot gemeentelijk. DGM is zonder aanvullende gegevens niet geschikt voor lokale toepassingen, bijvoorbeeld op straat- of gebouwniveau. Voor het gebruik is het raadzaam een expert te raadplegen bij het interpreteren van het model, zoals een geoloog en/of (geo)hydroloog.

Vragen

Vragen over de BRO datasets kun je stellen aan de BRO-Servicedesk of op het Geoforum.
Meer weten over de BRO? Klik dan hier.