Atom Downloadservices - PDOK

Dataset: BRO Geomorfologische kaart (GMM)

De Geomorfologische Kaart (GMM) beschrijft de ‘landvormen’ aan het aardoppervlak van Nederland gemaakt voor een schaal van 1:50.000. De kaart geeft informatie over de vorm, het reliëf en de ontstaanswijze.

ATOM Downloadservice

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

BRO Geomorfologische kaart (GMM) ATOM

Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de vormen van het aardoppervlak en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld. De Geomorfologische Kaart van Nederland 1 : 50 000 beschrijft de in Nederland voorkomende geomorfologische eenheden en hun ontstaanswijze. Deze kaart wordt onder anderen gebruikt bij ruimtelijke vraagstukken over klimaatadaptatie, natuurbeheer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Het grootste deel van de Geomorfologische kaart van Nederland is ontwikkeld tussen 1970 en 1990. Door middel van hoogtepuntenkaarten en uitgebreid veldwerk is tweederde van Nederland gekarteerd. Deze manier van karteren noemen we Kartering Oude Stijl. Tussen 1990 en 2003 zijn de resterende delen van Nederland gekarteerd. Voor deze karteringen waren er gedetailleerde digitale hoogtemodellen beschikbaar, waarmee de geomorfologie met meer nauwkeurigheid en detail gekarteerd kon worden. Het karteren met behulp van hoogtekaarten in een GIS-omgeving noemen we Kartering Nieuwe Stijl. In 2003 is de landsdekkende Geomorfologische kaart van Nederland gepubliceerd. Hiermee is Nederland het enige land met een landsdekkende en gedetailleerde geomorfologische kaart. De Geomorfologische kaart van Nederland is een polygonenbestand waarin per vlak informatie over relief, genese en ouderdom is opgenomen in de vorm van een beschrijvende code die bestaat uit een cijfer, gevolgd door een letter en daarna weer een cijfer.

BRO Geomorfologische kaart (GMM) ATOM
Type Atom
Download Download de Geomorfologische kaart (GMM)
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata