Atom Downloadservices - PDOK

Dataset: BRO GeoTOP (GTM)

GeoTOP (GTM) is een 3D-model dat de ondergrond tot maximaal 50 meter onder NAP in blokken (voxels) van 100 x 100 x 0,5 meter weergeeft. Het model geeft informatie over de laagopbouw en grondsoort (zand, grind, klei of veen) van de ondiepe ondergrond van Nederland.

ATOM Downloadservice

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

BRO GeoTOP (GTM) ATOM

GeoTOP is een 3D-model dat de ondergrond tot maximaal 50 meter onder NAP in blokken (voxels) van 100 x 100 x 0,5 meter weergeeft. Het model geeft informatie over de laagopbouw en grondsoort (zand, grind, klei of veen) van de ondiepe ondergrond van Nederland.

In feite voegt GeoTOP meer detail toe aan de top van REGIS II en DGM. Aan elke voxel zijn eigenschappen gekoppeld, zoals de lithostratigrafische of geologische eenheid (laag) waartoe een voxel behoort, de lithoklasse (grondsoort) die representatief is voor die voxel en een aantal attributen die samen een maat van modelonzekerheid vormen.

Behalve het voxelmodel bevat GeoTOP ook een gedetailleerd lagenmodel, waarvan de geologische eenheden verwijzen naar de Nomenclator. In de Nomenclator staat aanvullende informatie over en eigenschappen van de verschillende geologische eenheden. Met onzekerheidskaarten wordt inzicht gegeven in modelonzekerheid van de gemodelleerde lagen. Naast het voxelmodel en het lagenmodel bevat GeoTOP ook de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen die bij het maken van het model zijn gebruikt.

BRO GeoTOP (GTM) ATOM
Type Atom
Download Download de BRO GeoTOP (GTM)
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata