Dataset: BRO GeoTOP (GTM)

GeoTOP (GTM) is een 3D-model dat de ondergrond tot maximaal 50 meter onder NAP in blokken (voxels) van 100 x 100 x 0,5 meter weergeeft. Het model geeft informatie over de laagopbouw en grondsoort (zand, grind, klei of veen) van de ondiepe ondergrond van Nederland.

Omschrijving

GeoTOP is een 3D-model dat de ondergrond tot maximaal 50 meter onder NAP in blokken (voxels) van 100 x 100 x 0,5 meter weergeeft. Het model geeft informatie over de laagopbouw en grondsoort (zand, grind, klei of veen) van de ondiepe ondergrond van Nederland.

In feite voegt GeoTOP meer detail toe aan de top van REGIS II en DGM. Aan elke voxel zijn eigenschappen gekoppeld, zoals de lithostratigrafische of geologische eenheid (laag) waartoe een voxel behoort, de lithoklasse (grondsoort) die representatief is voor die voxel en een aantal attributen die samen een maat van modelonzekerheid vormen.

Behalve het voxelmodel bevat GeoTOP ook een gedetailleerd lagenmodel, waarvan de geologische eenheden verwijzen naar de Nomenclator. In de Nomenclator staat aanvullende informatie over en eigenschappen van de verschillende geologische eenheden. Met onzekerheidskaarten wordt inzicht gegeven in modelonzekerheid van de gemodelleerde lagen. Naast het voxelmodel en het lagenmodel bevat GeoTOP ook de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen die bij het maken van het model zijn gebruikt.

Voor welk gebruik geschikt?

GeoTOP geschikt voor vraagstukken waarbij de ondiepe ondergrond een rol speelt. Bijvoorbeeld in de planningsfase van infrastructurele werken, bij grondwaterstudies, het voorspellen van bodemdaling door veenoxidatie, inzicht in de funderingsdiepte, het inschatten van risico’s op dijkfalen, en het berekenen van de volumes aan oppervlaktedelfstoffen (klei, zand en grind).

Het model is in het voorjaar van 2020 uitgebreid met Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. In het voorjaar van 2023 zijn Zeeland en Goeree-Overflakkee vernieuwd. Stapsgewijs wordt het model verder uitgebreid naar landsdekkend. Ook het IJsselmeer, de Waddenzee en andere binnenwateren zijn meegenomen in het model. De ondergrond van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat is niet in GeoTOP opgenomen.

De gebruiksschaal voor GeoTOP varieert van landelijk tot gemeentelijk. GeoTOP is zonder aanvullende gegevens niet geschikt voor lokale toepassingen, bijvoorbeeld op straat- of gebouwniveau. Voor het gebruik is het raadzaam een expert te raadplegen bij het interpreteren van het model, zoals een hydroloog, geoloog of geotechnisch ingenieur.

Vragen

Vragen over de BRO datasets kun je stellen aan de BRO-Servicedesk of op het Geoforum.
Meer weten over de BRO? Klik dan hier.