Atom Downloadservices - PDOK

Dataset: CBS Gebiedsindelingen 1995-2015

Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert. De indelingen zijn gegeven van 1995 t/m 2015.

ATOM Downloadservice

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

CBS Gebiedsindelingen 1995-2015 ATOM

Deze service bevat de CBS Gebiedsindelingen van 1995 tot en met 2015. De volgende gebiedsindelingen kunnen voorkomen: Gemeente Landsdeel Provincie Buurt COROP-gebied GGD-regio NUTS1 NUTS2 NUTS3 Wijk COROP-plusgebied COROP-subgebied Landbouwgebied Landbouwgroep RPA-gebied Toeristengroep Toeristengebied Arrondissementsgebied KamervanKoophandelregio Regionale-Eenheid Veiligheidsregio Veiligthuisregio Zorgkantoorregio Arbeidsmarktregio Regioplus-arbeidsmarktregio Jeugdregio Ressort RES-regio Regionaalmeldcoördinatiepunt Regionale-energiestrategie SubRES-regio.

CBS Gebiedsindelingen 1995-2015 ATOM
Type Atom
Download Download de CBS Gebiedsindelingen 1995-2015
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata