Dataset: CBS Gebiedsindelingen 1995-2015

Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert. De indelingen zijn gegeven van 1995 t/m 2015.

Omschrijving

Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert. De indelingen zijn gegeven van 1995 t/m 2015. 
De CBS gebiedsindelingen zijn ook beschikbaar van 2016 t/m heden en als INSPIRE geharmoniseerde dataset onder de naam: Statistical Units Vector.

De polygonen van deze indelingen zijn meestal cartografisch vereenvoudigd. Dit is het geval als in de laagnaam "gegeneraliseerd" staat.
De volgende gebiedsindelingen kunnen voorkomen:

Gemeente, Landsdeel, Provincie, Buurt, COROP-gebied, GGD-regio, NUTS1, NUTS2, NUTS3, Wijk, Grootstedelijke agglomeratie, Stadsgewest, COROP-plusgebied, COROP-subgebied, Landbouwgebied, Landbouwgroep, RPA-gebied, Toeristengroep, Toeristengebied, Arrondissementsgebied, Brandweerregio, Kamer van Koophandel regio, Politieregio, Regionale Eenheid, Veiligheidsregio, Zorgkantoorregio, Arbeidsmarktregio, Jeugdregio, Ressort en RES-regio.