Atom Downloadservices - PDOK

Dataset: Geluidzones rondom vliegvelden (INSPIRE geharmoniseerd)

Het bestand bevat gegevens over de grenzen van geluidszones rond vliegvelden waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt.

ATOM Downloadservice

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Geluidzones rondom vliegvelden (ATOM)

Het bestand bevat gegevens over de grenzen van geluidszones rond vliegvelden waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt.

Geluidzones rondom vliegvelden (ATOM)
Type Atom
Download Download de Geluidzones rondom vliegvelden (INSPIRE geharmoniseerd)
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata