Dataset: Geluidzones rondom vliegvelden

Omschrijving

Het bestand bevat gegevens over de grenzen van geluidszones rond vliegvelden waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt.