Dataset: Geluidzones rondom vliegvelden (INSPIRE geharmoniseerd)

Het bestand bevat gegevens over de grenzen van geluidszones rond vliegvelden waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt.

Omschrijving

Het bestand bevat gegevens over de grenzen van geluidszones rond vliegvelden waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt.