Atom Downloadservices - PDOK

Dataset: Nationaal Beschermde Gebieden (CDDA)

In deze dataset is de zogeheten common database of designated areas (CDDA) weergegeven. Deze database is onderdeel van de jaarlijkse rapportage vanuit Nederland aan de EEA. De CDDA bestaat uit de Natura2000 gebieden, de Nationale parken en het Natuur Netwerk Nederland

ATOM Downloadservice

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Nationaal Beschermde Gebieden (CDDA) ATOM

In deze dataset is de zogeheten common database of designated areas (CDDA) weergegeven. Deze database is onderdeel van de jaarlijkse rapportage vanuit Nederland aan de EEA. De CDDA bestaat uit de Natura2000 gebieden, de Nationale parken en het Natuur Netwerk Nederland.

Nationaal Beschermde Gebieden (CDDA) ATOM
Type Atom
Download Download de Nationaal Beschermde Gebieden (CDDA)
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata