(OGC) Webservices - PDOK

Dataset: Nationaal Beschermde Gebieden (CDDA)

In deze dataset is de zogeheten common database of designated areas (CDDA) weergegeven. Deze database is onderdeel van de jaarlijkse rapportage vanuit Nederland aan de EEA. De CDDA bestaat uit de Natura2000 gebieden, de Nationale parken en het Natuur Netwerk Nederland

(OGC) Webservices

Deze dataset bevat verschillende soorten (OGC) webservices. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Nationaal Beschermde Gebieden (CDDA) WMS

In deze dataset is de zogeheten common database of designated areas (CDDA) weergegeven. Deze database is onderdeel van de jaarlijkse rapportage vanuit Nederland aan de EEA. De CDDA bestaat uit de Natura2000 gebieden, de Nationale parken en het Natuur Netwerk Nederland.

Nationaal Beschermde Gebieden (CDDA) WMS
Type wms
URL https://service.pdok.nl/rvo/cdda/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Nationaal Beschermde Gebieden (CDDA) WFS

In deze dataset is de zogeheten common database of designated areas (CDDA) weergegeven. Deze database is onderdeel van de jaarlijkse rapportage vanuit Nederland aan de EEA. De CDDA bestaat uit de Natura2000 gebieden, de Nationale parken en het Natuur Netwerk Nederland.

Nationaal Beschermde Gebieden (CDDA) WFS
Type wfs
URL https://service.pdok.nl/rvo/cdda/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata