Atom Downloadservices - PDOK

Dataset: Waterschappen Waterketen GWSW

De dataset Waterschappen Waterketen is gestructureerd volgens het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), de open standaard voor stedelijk waterbeheer beheerd door Stichting RIONED.

ATOM Downloadservice

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Waterschappen Waterketen GWSW ATOM

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water ((GWSW)). De dataset bevat de volgende (GWSW) objecten: Constructieonderdelen, IBA, Kabels, Leidingen, Leidingsegmenten, Lozingspunt, Mantelbuis, Nooduitlaat, Overnamepunt, Put, Rioleringsgebied, Rioolgemaal, RWZI en Zuiveringseenheid.

Waterschappen Waterketen GWSW ATOM
Type Atom
Download Download de Waterschappen Waterketen GWSW
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata