(OGC) Webservices - PDOK

Dataset: Waterschappen Waterketen GWSW

De dataset Waterschappen Waterketen is gestructureerd volgens het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), de open standaard voor stedelijk waterbeheer beheerd door Stichting RIONED.

(OGC) Webservices

Deze dataset bevat verschillende soorten (OGC) webservices. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Waterschappen Waterketen GWSW WMS

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water ((GWSW)). De dataset bevat de volgende (GWSW) objecten: Constructieonderdelen, IBA, Kabels, Leidingen, Leidingsegmenten, Lozingspunt, Mantelbuis, Nooduitlaat, Overnamepunt, Put, Rioleringsgebied, Rioolgemaal, RWZI en Zuiveringseenheid.

Waterschappen Waterketen GWSW WMS
Type wms
URL https://service.pdok.nl/rioned/wswaterketen/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Waterschappen Waterketen GWSW WFS

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water ((GWSW)). De dataset bevat de volgende (GWSW) objecten: Constructieonderdelen, IBA, Kabels, Leidingen, Leidingsegmenten, Lozingspunt, Mantelbuis, Nooduitlaat, Overnamepunt, Put, Rioleringsgebied, Rioolgemaal, RWZI en Zuiveringseenheid.

Waterschappen Waterketen GWSW WFS
Type wfs
URL https://service.pdok.nl/rioned/wswaterketen/wfs/v1_0?request=getCapabilities&service=WFS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata