Geo services - PDOK

Dataset: Begrenzingen van vergunde ontgrondingsgebieden voor zand- en grindwinning

Het Provincie bestand bevat gegevens over de grenzen van vigerende vergunningen voor ontgronding binnen het INSPIRE thema 'Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden'.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Begrenzingen van vergunde ontgrondingsgebieden voor zand- en grindwinning (WMS)

Type wms
URL https://service.pdok.nl/provincies/begrenzingen-vergunde-ontgrondingsgebieden-zand-grindwinning/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata