Geo services - PDOK

Dataset: Geluidzones rondom vliegvelden

Het bestand bevat gegevens over de grenzen van geluidszones rond vliegvelden waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.