Geo services - PDOK

Dataset: Richtlijn Overstromingsrisico EU2018

Gebieden met Potentieel Significant Overstromingsrisico in Nederland bevat de aangewezen gebieden uit het rapport 'Overstromingsrisico's in Nederland.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Richtlijn Overstromingsrisico EU2018 (WMS)

Dit is de service die een aan de EU gerapporteerde versie van de Richtlijn Overstromingsricico dataset van Nederland serveert. De versie is EU2018

Type wms
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico2018/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Richtlijn Overstromingsrisico EU2018 (WFS)

Dit is de service die een aan de EU gerapporteerde versie van de Richtlijn Overstromingsricico dataset van Nederland serveert. De versie is EU2018

Type wfs
URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico2018/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata