(OGC) Webservices - PDOK

Dataset: Richtlijn Overstromingsrisico

Gebieden met Potentieel Significant Overstromingsrisico in Nederland bevat de aangewezen gebieden uit het rapport 'Overstromingsrisico's in Nederland.

(OGC) Webservices

Deze dataset bevat verschillende soorten (OGC) webservices. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Richtlijn Overstromingsrisico (WMS)

Dit is de service die een aan de EU gerapporteerde versie van de Richtlijn Overstromingsrisico dataset van Nederland serveert.

Richtlijn Overstromingsrisico (WMS)
Type wms
URL https://service.pdok.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata