Dataset: Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie (INSPIRE geharmoniseerd)

In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets.

Omschrijving

In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets, namelijk: de dataset van de monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument, de dataset van de gebieden die zijn aangewezen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht en de dataset van het Nederlandse cultureel erfgoed dat is geplaatst op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De gegevens in de dataset zijn conform INSPIRE geharmoniseerd.