(OGC) Webservices - PDOK

Dataset: Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie (INSPIRE geharmoniseerd)

In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets.

(OGC) Webservices

Deze dataset bevat verschillende soorten (OGC) webservices. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie (INSPIRE geharmoniseerd) (WMS)

Deze viewservice toont de Rijksmonumenten, Stads- en Dorpsgezichten en het Nederlandse UNESCO cultureel Werelderfgoed. De gegevens zijn conform INSPIRE geharmoniseerd en afkomstig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie (INSPIRE geharmoniseerd) (WMS)
Type wms
URL https://service.pdok.nl/rce/ps-ch/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata

Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie (INSPIRE geharmoniseerd) (WFS)

Deze downloadservice toont de Rijksmonumenten, Stads- en Dorpsgezichten en het Nederlandse UNESCO cultureel Werelderfgoed. De gegevens zijn conform INSPIRE geharmoniseerd en afkomstig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie (INSPIRE geharmoniseerd) (WFS)
Type wfs
URL https://service.pdok.nl/rce/ps-ch/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=wfs
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata