Dataset: BRO - Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) - Geologie (INSPIRE geharmoniseerd)

Deze dataset bevat de gegevens over geotechnische booronderzoeken welke in de BRO (Basisregistratie Ondergrond) zijn opgenomen. Het betreft booronderzoeken tot een maximale diepte van 150 meter.

Omschrijving

Deze dataset bevat de gegevens over geotechnische booronderzoeken welke in de BRO (Basisregistratie Ondergrond) zijn opgenomen. Het betreft booronderzoeken tot een maximale diepte van 150 meter. De dataset is geharmoniseerd naar het INSPIRE thema Geologie. In veel gevallen bestaat het geotechnisch booronderzoek uit niet meer dan een boormonsterprofiel.

Dit betreft een beschrijving van de opeenvolgende lagen aan de hand van zintuigelijke waarnemingen van de boormonsters. De geharmoniseerde set bevat alleen de informatie van het booronderzoek algemeen en de boormonsterbeschrijving. Voor meer informatie raadpleeg www.basisregistratieondergrond.nlLink naar een externe pagina.