(OGC) Webservices - PDOK

Dataset: BRO - Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) - Geologie (INSPIRE geharmoniseerd)

Deze dataset bevat de gegevens over geotechnische booronderzoeken welke in de BRO (Basisregistratie Ondergrond) zijn opgenomen. Het betreft booronderzoeken tot een maximale diepte van 150 meter.

(OGC) Webservices

Deze dataset bevat verschillende soorten (OGC) webservices. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

BRO - Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) - Geologie (INSPIRE geharmoniseerd)

Deze dataset bevat de gegevens over geotechnische booronderzoeken welke in de BRO (Basisregistratie Ondergrond) zijn opgenomen. Het betreft booronderzoeken tot een maximale diepte van 150 meter. De dataset is geharmoniseerd naar het INSPIRE thema Geologie. In veel gevallen bestaat het geotechnisch booronderzoek uit niet meer dan een boormonsterprofiel.

Dit betreft een beschrijving van de opeenvolgende lagen aan de hand van zintuigelijke waarnemingen van de boormonsters. De geharmoniseerde set bevat alleen de informatie van het booronderzoek algemeen en de boormonsterbeschrijving. Voor meer informatie raadpleeg www.basisregistratieondergrond.nlLink naar een externe pagina.

BRO - Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) - Geologie (INSPIRE geharmoniseerd)
Type wms
URL https://service.pdok.nl/bzk/geologie/bro-geotechnisch-booronderzoek/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata