Dataset: BRO Grondwatergebruiksysteem (GUF)

Een grondwatergebruiksysteem is een systeem waarbij direct of indirect gebruik wordt gemaakt van grondwater.

Onder direct gebruik valt het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water in de ondergrond. Bij indirect gebruik wordt de warmtecapaciteit van het grondwater gebruikt: bodemenergiesysteem.

Omschrijving

Een grondwatergebruiksysteem is een systeem waarbij direct of indirect gebruik wordt gemaakt van grondwater.

Onder direct gebruik valt het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water in de ondergrond. Bij indirect gebruik wordt de warmtecapaciteit van het grondwater gebruikt: bodemenergiesysteem.

Het gaat bij zowel direct als indirect grondwatergebruik om een systeem (maximaal 500 meter diep) waarvoor het bevoegd gezag een vergunning heeft afgegeven of die bij het bevoegd gezag is aangemeld. De eigenaar van het systeem moet  een aantal gegevens over het systeem aanleveren aan het bevoegd gezag. Dit betreft ontwerpgegevens en gegevens van het gerealiseerde systeem. Deze gegevens moeten door de vergunningverleners geregistreerd worden in de BRO. Bij de uitleg van het domein Grondwatergebruik, waar dit registratieobject onder valt, staat uitgebreid aangeven om welke systemen het gaat.

De meeste vergunningen worden verleend door provincies en waterschappen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vergunningen van gesloten bodemenergiesystemen en het verwerken van gegevens uit meldingen. Ook Rijkswaterstaat is in een aantal gevallen bevoegd gezag en daarmee bronhouder.

Vragen

Vragen over de BRO kun je stellen aan de BRO-Servicedesk of op het Geoforum.
Meer weten over de BRO? Klik dan hier.