Dataset: BRO Grondwaterproductiedossier (GPD)

Het registratieobject grondwaterproductiedossier  (GPD) omvat de productiecijfers van een grondwatergebruiksysteem.

Omschrijving

Het registratieobject grondwaterproductiedossier omvat de productiecijfers van een grondwatergebruiksysteem.

De gegevens van het registratieobject grondwaterproductiedossier zijn altijd gekoppeld aan een grondwatergebruiksysteem (maximaal 500 meter diep). De gegevens horen bij elkaar. Het gaat om de cijfers die in de loop van de tijd en met een vaste frequentie aan het bevoegd gezag gerapporteerd zijn. Gedurende de levensduur van het grondwatergebruiksysteem worden deze gegevens dus met vaste regelmaat aangevuld in de BRO. Net als bij het Grondwatergebruiksysteem zijn provincies, waterschappen en in een aantal gevallen ook Rijkswaterstaat, de bronhouder van deze gegevens.

Vragen

Vragen over de BRO datasets kun je stellen aan de BRO-Servicedesk of op het Geoforum.
Meer weten over de BRO? Klik dan hier.