Dataset: BRO Wandonderzoek - bodemkunde (SFR)

Wandonderzoek - bodemkunde (SFR) onderzoekt de bodemkundige opbouw van de ondergrond door een ontgraving. Dit onderzoek wordt voornamelijk ingezet om de toepassing van de bodem te kunnen beoordelen voor landbouw of natuurbeheer.

Omschrijving

Wandonderzoek - bodemkunde (SFR) onderzoekt de bodemkundige opbouw van de ondergrond door een ontgraving. Dit onderzoek wordt voornamelijk ingezet om de toepassing van de bodem te kunnen beoordelen voor landbouw of natuurbeheer.

Profielkuil

Voor dit onderzoek wordt een gedeelte van de ondergrond ontgraven, meestal door een zogenaamde profielkuil te maken. Het BRO-registratieobject bevat de gegevens die voortkomen uit een opdracht en een specifieke ontgraving.Wandonderzoek bestaat uit 2 registratieobjecten:

  • Bodemkundige wandbeschrijving
  • Bodemkundige wandmonsteranalyse

Registratieobject Bodemkundige Wandbeschrijving

Een bodemkundige wandbeschrijving is de beschrijving van bodemkundige lagen van de wand die het resultaat is van de ontgraving.

Registratieobject Bodemkundige Wandmonsteranalyse

Bij wandmonsteranalyse onderzoek je de monsters die, bijvoorbeeld in de kuil, genomen zijn. Het onderzoek heeft tot doel nader inzicht te krijgen in de genese (de wordingsgeschiedenis van de bodem), de fysische eigenschappen of de chemische samenstelling van de bodem.

Vragen

Vragen over de BRO datasets kun je stellen aan de BRO-Servicedesk of op het Geoforum.
Meer weten over de BRO? Klik dan hier.