Dataset: Kadastrale Percelen (INSPIRE geharmoniseerd)

De dataset Kadastrale Percelen (INSPIRE geharmoniseerd) betreft een overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. Het is onderdeel van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en voldoet aan de INSPIRE-eisen.

Omschrijving

De dataset Kadastrale Percelen (INSPIRE geharmoniseerd) betreft een overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. Het is onderdeel van de Basisregistratie Kadaster (BRK ) en voldoet aan de INSPIRE -eisen. 

Fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor extern egebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan vastleggen en presenteren.

Wijze van inwinnen

Bij de overdracht van een gedeelte van een perceel wordt door de notaris een voorlopige grens ingetekend in een kadasterapplicatie. Nadat enige tijd later de koper en verkoper de grens hebben aangewezen in het terrein wordt deze door de landmeter de grens opgemeten en vervolgens vastgelegd in de kadastrale registratie. De grens krijgt daarmee de status “definitief”. In die gevallen waar de notaris bij overdracht geen grens opvoert in de kadasterapplicatie maar een tekening aanlevert wordt door het Kadaster een zogenaamde administratieve grens opgevoerd in de kadastrale registratie. Het aanwijsproces bij administratieve grenzen is identiek als bij voorlopige grenzen.

Data

Via PDOK verstrekken wij een Kadastrale KaartLink naar een externe pagina die voor de kadastrale grenzen en perceelnummers een dag actualiteit kent en voor de overige informatie een maand actualiteit. Passend bij het open data beleid van het Kadaster kun je zelf je mutaties downloaden.

Eventuele onjuistheden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) kunt u terug melden op de pagina BRK terug meldenLink naar een externe pagina

Vragen

Vragen over de Kadastrale kaart (inhoudelijk, inwinning etc.) kun je stellen op het GeoforumLink naar een externe pagina . Op het Geoforum kun je ook je vragen kwijt over de webservices en downloads van PDOK. Je mag PDOK ook direct mailen via  beheerpdok@kadaster.nl.

Heb je (of maak je) een mooie toepassing v.w.b. het gebruik van de Kadastrale kaart? Dan horen wij dat graag! Stuur dan een mail naar  beheerpdok@kadaster.nl.