Dataset: Luchtfoto / Landelijke Voorziening Beeldmateriaal (Gesloten)

De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaïeken zijn landsdekkend.

Omschrijving

De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaïeken zijn landsdekkend.

Tot en met het jaar 2016 werden er binnen de service 3 lagen per jaargang aangeboden, t.w. een hoge resolutie orthofoto (RGB) onder de naam Ortho10, een lage resolutie orthofoto (RGB) onder de naam Ortho25 en een lage resolutie orthofoto (CIR*) onder de naam Ortho25IR.
* Coloured Infra Red

M.i.v het jaar 2016 zijn er, naast de definitieve webservice Ortho10, ook een webservice Quick_Ortho10 en een webservice Quick_Ortho25. De beelden in de beide Quick_Ortho lagen zijn geometrisch van voldoende kwaliteit en komen versneld beschikbaar, maar kleuren en snijlijnen zijn nog niet optimaal.
De definitieve webservices Ortho25 en Ortho25IR zijn m.i.v. 2016 open data en worden in een afzonderlijke service aangeboden, t.w. Luchtfoto / PDOKLink naar een externe pagina.

Zie extra informatie op beeldmateriaalLink naar een externe pagina.