(OGC) Webservices - PDOK

Dataset: BRO Booronderzoek: Geotechnische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse (BHR-GT)

Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) is belangrijk voor onder meer het bepalen van de draagkracht van de ondergrond zowel op land als op zee. Dat onderzoek kan bestaan uit een geotechnische boormonsterbeschrijving en een boormonsteranalyse.

(OGC) Webservices

Deze dataset bevat verschillende soorten (OGC) webservices. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

BRO Booronderzoek: Geotechnische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse (BHR-GT) WMS

BRO - Geotechnische Boormonsteranalyse (BHR-GT) Brontype: Dataset Een geotechnische boormonsteranalyse analyseert een geologisch boormonster. De analyse geeft belangrijke informatie over onder meer de draagkracht van de ondergrond.

BRO Booronderzoek: Geotechnische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse (BHR-GT) WMS
Type wms
URL https://service.pdok.nl/bzk/bro-geotechnischbooronderzoek/wms/v1_0?service=WMS&Request=GetCapabilities
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata