Dataset: BRO Booronderzoek: Geotechnische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse (BHR-GT)

Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) is belangrijk voor onder meer het bepalen van de draagkracht van de ondergrond zowel op land als op zee. Dat onderzoek kan bestaan uit een geotechnische boormonsterbeschrijving en een boormonsteranalyse.

Omschrijving

Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) is belangrijk voor onder meer het bepalen van de draagkracht van de ondergrond zowel op land als op zee. Dat onderzoek kan bestaan uit een geotechnische boormonsterbeschrijving en een boormonsteranalyse.

Gebruik

Overal waar in Nederland in de grond gebouwd wordt is inzicht in de ondergrond en draagkracht belangrijk. Denk aan:

 • Tunnels en andere ondergrondse werken
 • Funderingen
 • Grondconstructies, zoals dijken
 • Damwanden

Geotechnische booronderzoek

Bij een geotechnische boormonsterbeschrijving (BHR-GT-BMB) wordt de samenstelling van de bodem beschreven. Bij geotechnische boormonsteranalyses (BHR-GT-BMA) wordt een geologisch boormonster geanalyseerd. Samen vormen ze het geotechnisch booronderzoek. Vanuit de BRO zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden (normen en protocollen) waaraan geotechnische booronderzoeken moeten voldoen.

Geotechnische boormonsteranalyse

Bij deze analyse gaat het om de volgende bepalingen:

 1. Watergehalte
 2. Organischestofgehalte
 3. Kalkgehalte
 4. Volumieke Massa
 5. Volumieke massa Vaste delen
 6. Korrelgrootteverdeling
 7. Ongedraineerde schuifsterkte
 8. Zettingseigenschappen
 9. Consistentiegrenzen
 10. Schuifspanningsverloop bij belasting
 11. Schuifsterkte bij horizontale vervorming
 12. Verzadigde waterdoorlatendheid

Vragen

Vragen over de BRO datasets kun je stellen aan de BRO-Servicedesk of op het Geoforum.
Meer weten over de BRO? Klik dan hier.