(OGC) Webservices - PDOK

Dataset: Basisregistratie Topografie (BRT) TOPraster

TOPraster omvat de digitale versies van de topografische kaarten uit de analoge kaartserie van het Kadaster. Deze digitale topografische rasterkaarten bevatten dezelfde topografische informatie als de analoge kaarten. Rasterkaarten zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen.

(OGC) Webservices

Deze dataset bevat verschillende soorten (OGC) webservices. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

TOPraster (WMS)

TOPraster omvat de digitale versies van de topografische kaarten uit de analoge kaartserie van het Kadaster. Deze digitale topografische rasterkaarten bevatten dezelfde topografische informatie als de analoge kaarten. Rasterkaarten zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen. Meer informatie over de verschillende bestanden kan gevonden worden op de productpagina’s van het Kadaster: https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/geo-informatie/topraster

TOPraster (WMS)
Type wms
URL https://service.pdok.nl/brt/topraster/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata