Dataset: Basisregistratie Topografie (BRT) TOPraster

TOPraster omvat de digitale versies van de topografische kaarten uit de analoge kaartserie van het Kadaster. Deze digitale topografische rasterkaarten bevatten dezelfde topografische informatie als de analoge kaarten. Rasterkaarten zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen.

Omschrijving

TOPraster omvat de digitale versies van de topografische kaarten uit de analoge kaartserie van het Kadaster. Deze digitale topografische rasterkaarten bevatten dezelfde topografische informatie als de analoge kaarten. Rasterkaarten zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen.

TOPraster bestaat uit verschillende schaalniveaus en zijn afzonderlijk beschreven en te bevragen/downloaden via PDOK

  • TOP25raster (schaal 1:25.000)
  • TOP50raster (schaal 1:50.000)
  • TOP100raster (schaal 1:100.000)
  • TOP250raster (schaal 1:250.000)
  • TOP500raster (schaal 1:500.000)
  • TOP1000raster (schaal 1:1.000.000)

De verschillende TOPraster producten worden ontsloten via webservices door middel van een WMSLink naar een externe pagina (voor meer informatie over de mogelijkheden van dergelijke webservices klik hierLink naar een externe pagina).

Ook kunnen de TOPraster-producten gedownload worden via een Atom downloadserviceLink naar een externe pagina. Er is een landelijke download beschikbaar en de kaartbladen kunnen los gedownload worden (via de kaartbladselectie). Naast de meeste actuele versie kan hier ook de TOPraster van de voorgaande jaren gedownload worden.

Meer informatie over TOPraster kan gevonden worden op de productpagina van het Kadaster: https://zakelijk.kadaster.nl/-/toprasterLink naar een externe pagina

Actualiteit

Het Kadaster actualiseert de onderliggende data van deze producten via PDOK ieder jaar in 5 fases: in februari, april, juni, september en november komt steeds een ander levergebied aan de beurt.

Wanneer welke levergebieden aan de beurt komen, ziet u in het document Planning LevergebiedenLink naar een externe pagina.

Overige BRT datasets

Naast de eerder genoemde TOPraster datasets (meerdere schalen) zijn ook de volgende BRT datasets bij PDOK te vinden: