Dataset: Basisregistratie Topografie (BRT) TOPraster

TOPraster omvat de digitale versies van de topografische kaarten uit de analoge kaartserie van het Kadaster. De TOPraster bestaat uit: TOP25raster, TOP50raster, TOP100raster, TOP250raster, TOP500raster en TOP1000raster.

Omschrijving

TOPraster omvat de digitale versies van de topografische kaarten uit de analoge kaartserie van het Kadaster.
Deze digitale topografische rasterkaarten bevatten dezelfde topografische informatie als de analoge kaarten. Rasterkaarten zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen.

Meer informatie over de verschillende bestanden kan gevonden worden op de productpagina’s van het Kadaster: https://zakelijk.kadaster.nl/-/toprasterLink naar een externe pagina.

De view en downloads die beschikbaar worden gesteld zijn op basis van de stand van November 2022.