Atom Downloadservices - PDOK

Dataset: Grondwaterbeschermingsgebieden (INSPIRE geharmoniseerd)

De dataset  bevat gegevens over waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, (milieu) beschermingszones en boringsvrije zones voor grondwaterwinning.

ATOM Downloadservice

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Grondwaterbeschermingsgebieden (INSPIRE geharmoniseerd ATOM

Bevat gegevens over waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, (milieu) beschermingszones en boringsvrije zones voor grondwaterwinning.

Grondwaterbeschermingsgebieden (INSPIRE geharmoniseerd ATOM
Type Atom
Download Download de Grondwaterbeschermingsgebieden (INSPIRE geharmoniseerd)
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata