(OGC) Webservices - PDOK

Dataset: Grondwaterbeschermingsgebieden (INSPIRE geharmoniseerd)

De dataset  bevat gegevens over waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, (milieu) beschermingszones en boringsvrije zones voor grondwaterwinning.

(OGC) Webservices

Deze dataset bevat verschillende soorten (OGC) webservices. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Grondwaterbeschermingsgebieden (INSPIRE geharmoniseerd) WMS

Bevat gegevens over waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, (milieu) beschermingszones en boringsvrije zones voor grondwaterwinning.

Grondwaterbeschermingsgebieden (INSPIRE geharmoniseerd) WMS
Type wms
URL https://service.pdok.nl/provincies/grondwaterbeschermingsgebieden/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata