Dataset: Grondwaterbeschermingsgebieden (INSPIRE geharmoniseerd)

De dataset  bevat gegevens over waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, (milieu) beschermingszones en boringsvrije zones voor grondwaterwinning.

Omschrijving

De dataset  bevat gegevens over waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, (milieu) beschermingszones en boringsvrije zones voor grondwaterwinning.