Dataset: Grondwaterbeschermingsgebieden

De dataset  bevat gegevens over waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, (milieu) beschermingszones en boringsvrije zones voor grondwaterwinning.

Omschrijving

De dataset  bevat gegevens over waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, (milieu) beschermingszones en boringsvrije zones voor grondwaterwinning.