Atom Downloadservices - PDOK

Dataset: Waterschappen Waterstaatskundige zoneringen waterstaatswerk IMWA

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: beschermingszone, waterstaatswerkOppervlaktewaterlichaam, waterstaatswerkWaterbergingsgebied, waterstaatswerkWaterkering

ATOM Downloadservice

Deze dataset bevat verschillende soorten downloads. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Waterschappen Waterstaatskundige zoneringen waterstaatswerk IMWA ATOM

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: beschermingszone, waterstaatswerkOppervlaktewaterlichaam, waterstaatswerkWaterbergingsgebied, waterstaatswerkWaterkering

Waterschappen Waterstaatskundige zoneringen waterstaatswerk IMWA ATOM
Type Atom
Download Download de Waterschappen Waterstaatskundige zoneringen waterstaatswerk IMWA
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata