(OGC) Webservices - PDOK

Dataset: Waterschappen Waterstaatskundige zoneringen waterstaatswerk IMWA

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: beschermingszone, waterstaatswerkOppervlaktewaterlichaam, waterstaatswerkWaterbergingsgebied, waterstaatswerkWaterkering

(OGC) Webservices

Deze dataset bevat verschillende soorten (OGC) webservices. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Waterschappen Waterstaatskundige zoneringen waterstaatswerk IMWA WMS

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: beschermingszone, waterstaatswerkOppervlaktewaterlichaam, waterstaatswerkWaterbergingsgebied, waterstaatswerkWaterkering

Waterschappen Waterstaatskundige zoneringen waterstaatswerk IMWA WMS
Type wms
URL https://service.pdok.nl/hwh/zoneringenimwa/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata