Dataset: Waterschappen Waterstaatskundige zoneringen waterstaatswerk IMWA

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: beschermingszone, waterstaatswerkOppervlaktewaterlichaam, waterstaatswerkWaterbergingsgebied, waterstaatswerkWaterkering

Omschrijving

Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: beschermingszone, waterstaatswerkOppervlaktewaterlichaam, waterstaatswerkWaterbergingsgebied, waterstaatswerkWaterkering