Geo services - PDOK

Dataset: Grondwaterbeschermingsgebieden (INSPIRE geharmoniseerd)

De dataset  bevat gegevens over waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, (milieu) beschermingszones en boringsvrije zones voor grondwaterwinning.

Geo Services

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. Onderstaand een overzicht van de beschikbare varianten.

Grondwaterbeschermingsgebieden (INSPIRE geharmoniseerd) WMS

Bevat gegevens over waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, (milieu) beschermingszones en boringsvrije zones voor grondwaterwinning.

Type wms
URL https://service.pdok.nl/provincies/grondwaterbeschermingsgebieden/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
Metadata Service Bekijk de metadata
Metadata Data Bekijk de metadata